ปั่นจักรยาน ชมทิวทัศน์ระดับโลก ที่ Chiba

ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยว Chiba

HILIGHT

  • สัมผัสประสบการณ์การปั่นจักรยานชมธรรมชาติท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาและมหาสมุทรที่มินามิโบโซ ทางตอนใต้ของจังหวัดจิบะ
  • ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ ข้าวหน้าปลาดิบชนิดต่างๆที่จับโดยชาวประมงท้องถิ่น
  • เดินทางได้จากโตเกียวไม่ถึง 2 ชั่วโมง
  • สามารถปั่นได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคา  2,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 1 วัน

ราคารวม

ค่าเช่าจักรยาน, ค่าไกด์นำทาง, ค่าอาหารกลางวัน

ราคาไม่รวม

ค่าเดินทางจากโตเกียว ไป-กลับ Meguri Hub, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว