แพ็กเกจจักรยาน 1 วัน สัมผัสวัฒนธรรมเอโดะ

ปั่นจักรยานใจกลางกรุงโตเกียว สัมผัสวัฒนธรรมสมัยเอโดะ ตลอด 1 วัน

เริ่มต้นจากเมือง Ryogoku ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งซูโม่
จนถึงเมืองอาซากุสะ ที่เป็นที่ตั้งของวัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในโตเกียว

 

ระดับความยากของเส้นทาง :: ★★ (ไม่ยาก)

จำนวนผู้เข้าร่วม ขั้นต่ำ 2 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 15 ท่าน

ตารางกิจกรรม

 

9.00 น.


ออกเดินทาง

ผู้เข้าร่วมทุกท่านรวมตัวและลงทะเบียนที่ ร้านช็อป Tokyo Great Tours ( ดูแผนที่ คลิก) เมื่อมาครบทุกท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียดของทัวร์ก่อนออกเดินทาง

**ทัวร์จะเริ่มออกเดินทางตอน 9 โมงเช้า ถ้าหากท่านจำเป็นต้องล่าช้า กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมท่านอื่นด้วย ถ้าหากเลยเวลานัดนานเกินไป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มเดินทางตามกำหนดการ**

จุดที่ 1 นิฮงบาชิ ชมสะพานสวยงามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ปั่นจักรยาน เอโดะ นิฮงบาชิ
จุดที่ 2 นิงเงียวโจ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ให้ท่านแวะพักซื้อขนม และพักผ่อนรับประทานที่สวนสาธารณะใกล้ๆ
จุดที่ 3 Ryogoku เมืองแห่งซูโม่ หากในขณะนั้นมีการแข่งขัน ท่านสามารถพบนักซูโม่อยู่ใกล้ๆสนามแข่งได้อีกด้วย
จุดที่ 4 วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ให้ท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
จุดที่ 5 สวนสาธารณะอุเอโนะ พักชมดอกไม้ภายในสวน ท่านสามารถชมซากุระได้ในฤดูใบไม้ผลิ และชมดอกบัวในฤดูร้อน
จุดที่ 6 มหาวิทยาลัยโตเกียว แวะพักผ่อนในมหาวิทยาลัย
จุดที่ 7 พระราชวังอิมพีเรียล ชมความสวยงามโดยรอบพระราชวัง
15.00 น. ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา 3,900 บาท/ท่าน

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าเช่าจักรยาน, หมวดนิรภัย, น้ำดื่ม, อาหารกลางวัน, ไกด์ และภาษีแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก :: หากท่านยกเลิกในวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

การจองล่วงหน้า : จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

การจำกัดอายุผู้เข้าร่วมโปรแกรม : ไม่จำกัดอายุ**

 

 

**หมายเหตุ : จักรยานสำหรับเด็กมีจำนวนจำกัด และระยะทางในการปั่นจักรยานทั้งหมดอยู่ที่ 25 กิโลเมตร ผู้เยาว์ที่เข้าร่วมการปั่นจักรยานจึงจำเป็นต้องสามารถปั่นด้วยกำลังกายและความเร็วเท่าผู้ใหญ่

ในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่สามารถปั่นจักรยานในระยะทางดังกล่าวได้ ท่านสามารถให้ผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับท่านได้โดยเพิ่มอุปกรณ์ข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง

1. รถพ่วงจักรยาน (สำหรับเด็กที่มีความสูง 110-130 เซนติเมตร)

2. รถพ่วงจักรยาน (สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-4 ปี น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม)

3. ที่นั่งเสริมสำหรับเด็ก (สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-4 ปี ความสูงไม่เกิน 106 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 17 กิโลกรัม)