แพ็กเกจทัวร์ดำน้ำ ดูเต่าทะเลที่ Oshima

ดำน้ำ ดูเต่าทะเล ญี่ปุ่น
ราคา  เริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ราคารวม

 1. ค่าดำน้ำ 2 จุด
 2. ที่พัก 1 คืน
 3. อาหาร 3 มื้อ
 4. ไกด์ดำน้ำ
 5. ประกัน

ราคาไม่รวม

 1. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 2. ค่าดำน้ำเพิ่มเติม
 3. Barbeque (Available as add-on)
 4. ค่าเดินทางไปยัง Motomachi หรือ Okada port

หมายเหตุ

 1. หากไม่มีอุปกรณ์การดำน้ำ สามารถเช่าได้ที่จุดบริการ (ทางจุดบริการไม่มีอุปกรณ์การดำน้ำสำหรับคนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือขนาดรองเท้าที่เกิน 29 ซ.ม.) .
 2. ทัวร์สามารถเดินทางได้เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และต้องมี C-Card (ใบอนุญาตการดำน้ำ)
 4. ห้ามสูบบุหรี่