แพ็กเกจทัวร์ดำน้ำ ที่เกาะโอกาซาวาระ

ดำน้ำ Ogasawara ญี่ปุ่น
ราคา  เริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ราคารวม

 1. ที่พักทั้งหมด 5 คืน (2 คืนบนเรือ และ 3 คืนที่เกาะ)
 2. ค่าดำน้ำทั้งหมด
 3. อาหารเช้าและอาหารเย็น ณ ที่พักบนเกาะ
 4. รถรับส่งไปกลับ บนเกาะ  ท่าเรือ-ที่พัก, ที่พัก-จุดดำน้ำ

ราคาไม่รวม

 1. โรงแรมที่พักนอกเหนือจากที่ระบุ
 2. ค่าอาหารกลางวัน
 3. ค่าเดินทางมายังท่าเรือที่โตเกียว
 4. ค่าอาหารบนเรือ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกจากที่ระบุในรายการ สิ่งที่ต้องเตรียมไป

หมายเหตุ

 1. หากไม่มีอุปกรณ์การดำน้ำ สามารถเช่าได้ที่จุดบริการ (ทางจุดบริการไม่มีอุปกรณ์การดำน้ำสำหรับคนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือขนาดรองเท้าที่เกิน 29 ซ.ม.) .
 2. ทัวร์สามารถเดินทางได้เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และต้องมี C-Card (ใบอนุญาตการดำน้ำ)
 4. ห้ามสูบบุหรี่