แคมป์ปิ้งและปั่นจักรยานที่ภูเขาอาโสะ จ.คุมาโมโต้

ปั่นจักรยาน ปีนเขา Aso Kumamoto
ราคา  เริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 1 วัน

 

วันที่ไม่สามารถเดินทางได้

  • 7,22,27 มีนาคม
  • 7  เมษายน
  • 23 และ 25 พฤษภาคม

ราคารวม

ค่าเช่าจักรยาน, ค่าแคมป์ปิ้ง, ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ราคาไม่รวม

ค่ารถเดินทางไป-กลับ ยังสถานที่นัดพบ