แคมป์ปิ้งที่ญี่ปุ่น จังหวัด Shizuoka

เช่าอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง ที่ญี่ปุ่น

บริการเช่าอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง จองลานกางเต็นท์ รถเช่าสำหรับสายแคมป์ปิ้ง

รายการ ราคาเซ็ตอุปกรณ์ต่อจำนวนคน
2 คน 4 คน 5 คน
ชุดอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 11,500 บาท 15,000 บาท

17,500 บาท

รถแคมป์ปิ้ง 3,500 บาท 6,700 บาท 6,700 คบาท
ค่าบริการจองลานกางเต็นท์และค่าสถานที่ 5,700 บาท 5,700 บาท 5,700 บาท

 

ราคารวม

ค่าอุปกรณ์ และค่าสถานที่