ปั่นจักรยาน แช่ออนเซนที่ญี่ปุ่น

 

HILIGHT

 

เส้นทางปั่นจักรยานชมทิวเขาสุดอลังในญี่ปุ่น ! 

OVERVIEW

DAY1

ระยะทาง 11 กิโลเมตร

 

🌥 เช้า นัดพบกันที่ “สนามบินฟุกุโอกะ” และเตรียมตัวออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดคุมาโมโตะโดยรสบัส หรือ รถไฟ 
☀ เที่ยง เริ่มปั่นจักรยานบริเวณ รอบๆ ปราสาทคุมาโมโตะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทญี่ปุ่นและ หนึ่งในสามของปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
🏨 ที่พัก ตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะ (คืนที่ 1) 

※ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ได้ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูแผนที่ (GPS) วันที่ 1

 

DAY2

ระยะทาง 17 กิโลเมตร

 

🌥 เช้า เดินทางจากตัวเมือง, จังหวัดคุมาโมโตะ โดยรถบัส และเริ่มปั่นจักรยาน ในเส้นทาง Minami-Aso area เส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเกาะคิวชู ผู้คนต่างมาสัมผัสธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ ภูเขาไฟ ASO 
🏨 ที่พัก ตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะ (คืนที่ 1) 

ดูแผนที่ (GPS) วันที่ 2

 

DAY3

 

🌥 เช้า  ปั่นจักรยานบนเส้นทาง Kurokawa-Onsen เป็นหนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่น่าดึงดูดใจที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะคิวชู ห่างจากภูเขาอะโซ ไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับออนเซ็นของอะโซ
🏨 ที่พัก Kurokawa onsen (คืนที่ 3)

 

DAY4

 

🌥 เช้า เดินทางจาก คุโรกาว่า ไปยัง ฮิตะ และท่องเที่ยวย่าน “Mamedamachi” ชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ ตั้งอยู่ที่เมืองฮิตะ เมืองแห่งนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือน และร้านค้าเก่าแก่ 2 ข้างทาง มีร้านทำสาเกเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ร้านขายขนมถั่วแดงกวนต้นตำรับ (Youkan) นอกจากนี้เมืองฮิตะมีสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คือ รองเท้าเกี๊ยะทำจากไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสีเชือกที่ชอบ จับคู่กับแผ่นไม้ เป็นของฝาก handmade ชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใคร
☀ เที่ยง เดินทางจากเมืองฮิตะ กลับไปยัง ฟุกุโอกะ อิสระการท่องเที่ยว ช็อปปิ้งในตัวเมือง ฟุกุโอกะ 
🏨 ที่พัก ตัวเมืองจังหวัดฟุกุโอกะ (คืนที่ 4) 

 

DAY5

🌥 เช้า เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

 

 

SPEC

จำนวนขั้นต่ำ

4 ท่าน

 

ข้อจำกัดค่าใช้จ่าย

69,900 บาท

 

สิ่งที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าไกค์นำทางสำหรับการปั่นจักรยาน, ค่าที่พัก 4 คืน, ค่าอาหาร (เช้า 4 มื้อ, กลางวัน 4 มื้อ), ค่ากิจกรรมระหว่างการปั่นจักรยาน, ค่าประกันภัยการปั่นจักรยาน, ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ ฟุกุโอกะ

 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ กรุงเทพ – ฟุกุโอกะ , ค่าอาหารเย็นตลอดทั้งโครงการ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

 

หมายเหตุ :

  • การเดินทางจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทย เดินทางไปด้วย ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองและไปพบเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่น (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของจำนวนคนขั้นต่ำ 4 คน หากจำนวนน้อยกว่า 4 ท่านจะไม่สามารเดินทางได้
  • ผู้เดินทางสามารถรวมกลุ่มเดินทางเป็นกลุ่มส่วนตัวได้
  • รายการการท่องเที่ยวและที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า