ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะในญี่ปุ่น

ปั่นจักรยาน รอบเกาะคิวชู

 

HILIGHT

 

เส้นทางปั่นจักรยานรูปแบบใหม่ ! ลัดเลาะตามเกาะญี่ปุ่น แบบ Exclusive

OVERVIEW

DAY1

ระยะทาง 11 กิโลเมตร

 

🌥 เช้า นัดพบกันที่ “สนามบินฟุกุโอกะ”
☀ เที่ยง เริ่มปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์เมืองฮากาตะ หรือ คอร์สปั่น Shika Island หลังจากปั่นแล้วจะอาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น เพื่อจะเตรียมตัวขึ้นเรือนอนไปยัง Goto Islands
🏨 ที่พัก พักภายในเรือโดยสาร Taiko maru (คืนที่ 1) (คลิกดูรายละเอียดที่พัก)

ดูแผนที่ (GPS) วันที่ 1

 

DAY2

 

🌥 เช้า คอร์สปั่นจักรยานบน Fukue Island

สนุกกับธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่น

🏨 ที่พัก Gotō Islands (คืนที่ 2) 

ดูแผนที่ (GPS) ที่ตั้งของเกาะ Fukue

DAY3

🌥 เช้า คอร์สปั่นจักรยานบน Nakadori Island

เดินทางด้วยเรือจาก Fukue Island ไปยัง Kamigoto เพื่อปั่นจักรยานบน Nakadori Island ที่มีจุดท่องเที่ยว Ria coast ที่เต็มไปด้วยทะเลและภูเขาที่งดงามอยู่ล้อมรอบ

🏨 ที่พัก Shinkamigoto (คืนที่ 3)
ดูแผนที่ (GPS) ที่ตั้งของเกาะ Nakadori

 

DAY4

(ที่มาภาพ :: https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/)

🌥 เช้า เดินทางด้วยเรือจาก อริกาวะ ไปยัง นางาซากิ หลังจากนั้น ขึ้นชินคันเซนสาย West Kyushu มุ่งหน้าจาก นางาซากิ ไปยังฮากาตะ, ฟุกุโอกะ
☀ เที่ยง หลังจากเดินทางถึงฮากาตะ อิสระช็อปปิ้งภายในตัวเมืองฟุกุโอกะ 
🏨 ที่พัก ตัวเมืองจังหวัดฟุกุโอกะ (คืนที่ 4) 

รายละเอียดเพิ่มเติมของเส้นทาง

 

DAY5

🌥 เช้า เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

 

 

SPEC

จำนวนขั้นต่ำ

4 ท่าน

 

ข้อจำกัดค่าใช้จ่าย

69,900 บาท

 

สิ่งที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าไกค์นำทางสำหรับการปั่นจักรยาน, ค่าที่พัก 4 คืน, ค่าอาหาร (เช้า 4 มื้อ, กลางวัน 4 มื้อ), ค่ากิจกรรมระหว่างการปั่นจักรยาน, ค่าประกันภัยการปั่นจักรยาน, ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ ฟุกุโอกะ, ค่าเรือเดินทางระหว่างเกาะ 

 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ กรุงเทพ – ฟุกุโอกะ , ค่าอาหารเย็นตลอดทั้งโครงการ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

 

หมายเหตุ :

  • การเดินทางจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทย เดินทางไปด้วย ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองและไปพบเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่น (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของจำนวนคนขั้นต่ำ 4 คน หากจำนวนน้อยกว่า 4 ท่านจะไม่สามารเดินทางได้
  • ผู้เดินทางสามารถรวมกลุ่มเดินทางเป็นกลุ่มส่วนตัวได้
  • รายการการท่องเที่ยวและที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า