TOUR DE KYUSHU

“Tour de Kyushu” เป็นการแข่งขันจักรยาน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสืบทอดมรดกโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดคิวชู และการฟื้นฟูหลังจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนเกาะคิวชู

เป็นการแข่งขันจักรยานทางถนน ที่ได้รับการรับรองจาก UCI (Union Cycliste Internationale) และถูกจัดขึ้นโดย “Tour de Kyushu” ที่ประกอบด้วยผู้นำองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำในคิวชู และ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดในคิวชู 

การแข่งขันครั้งแรกของงานจะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2023 ในเมืองฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ และโออิตะ งานนี้มีความคาดหวังมากว่าจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาที่มีความปรารถนาที่จะไปสู่เวทีโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถ ในการแข่งขันจักรยานทางถนน อีกทั้งงานนี้ยังส่งเสริมการเผยแพร่และผลักดัน “กีฬาจักรยาน” ในภูมิภาคคิวชูอีกด้วย 

การจัดงานนี้มีเป้าหมายที่จะการสร้างแบรนด์ของภูมิภาคคิวชู โดยการโชว์ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและศิลปะ ด้วยความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของสมาคมธุรกิจและการปกครองท้องถิ่นในคิวชู ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.tourdekyushu.asia/en/ 

 

ที่มาภาพ :: tour_de_kyushu

สอบถามเพิ่มเติม - จองโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่