ปั่นจักรยาน 1 วัน ที่จังหวัดอิบารากิ รอบทะเลสาปคาสึมิกาอุระ

ปั่นจักรยาน 1 วันที่อิบารากิ

ปั่นจักรยาน 1 วัน ที่จังหวัดอิบารากิ
เส้นทางการปั่นรอบทะเลสาปคาสึมิกาอุระ
Kasumigaura Lake Cycling (One Around!!)

ราคาเพียง ท่านละ 1,990 บาท 

 

แผนผังเส้นทางการปั่นจักรยาน อิบารากิ

ตารางกิจกรรม

 

13:00 น. 

เดินทางถึงสถานี Tsuchiura (เดินทางด้วยตัวเอง) 
13:15 น.  เดินทางเช่ารถจักรยานที่ร้าน LE.CYC TSUCHIURA อยู่บริเวณสถานี Tsuchiura เริ่มต้นการปั่นจักรยานเส้นทาง Kasumigaura Lake
17:15 น.  จบการทัวร์การปั่นจักรยานและคืนจักรยานที่ร้าน Finish cycling at Cycling Shop

 

ราคา 1,990 บาท/ท่าน

ค่าใช้จ่ายรวม

  • ค่าเช่าจักรยานสำหรับ 1 ท่านประมาณ 4 ชั่วโมง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักของท่าน
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
  • หากต้องการไกด์จักรยานเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับทาง JEDUCATION TRAVEL