ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว อิบารากิ ฟุกุชิม่า

ราคา  58,888 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 2 – 8 พฤศจิกายน 2023
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ พระพุทธรูปยืนใหญ่สุดในโลก – ตลาดปลานาคามินาโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – โคริยามะ

🏨 โรงแรม 

Koriyama View Hotel Annex หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติบันได อาซาฮี – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนถนนลอยฟ้า Bandai Azuma Skyline – ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ – บึง 5 สี โกะชิคินุมะ

🏨 โรงแรม 

Ura-Bandai Lake Resort (★★★★) หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

วัดเอ็นโซจิ ต้นกำเนิดวัวแดง – จุดชมวิวสะพานแม่น้ำทะดะมิ – จุดพักรถโอเซไคโด มิชิมะจุคุ – ปราสาทสึรุกะ – กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาอากะเบโกะ

🏨 โรงแรม 

Higashiyama Grand Hotel หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – โตเกียว – ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจุกุ

🏨 โรงแรม 

Shinjuku Granbell Hotel หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – แชะรูปโตเกียวสกายทรีหอคอยที่สูงที่สุดในโลก – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ช้อปปิ้ง ณ ชิบูย่า – สนามบินฮาเนดะ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

สนามบินฮาเนดะ (ญี่ปุ่น) – สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง