นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว ทุ่งดอกโคเชีย

ราคา  45,990 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 18 – 22 ตุลาคม 2023
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

HILIGHT

ชมความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งญี่ปุ่น
ชอปปิ้งย่านชินจุกุ

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินนาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

🏨 โรงแรม 

Hotel Fujisan Garden, Yamanakako หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

🏨 โรงแรม 

the B Ikebukuro, Tokyo หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

🏨 โรงแรม 

the B Ikebukuro, Tokyo หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า