Classic Autumn TOKYO FUJI

ราคา  เริ่มต้น 31,888 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2023
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

HILIGHT

ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ เที่ยวชมหุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนโออิชิปาร์ค
ไหว้พระขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Gotemba Premium Outlets ห้างไดเวอร์ซิตี้
Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี

ที่พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน  พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น

🏨 โรงแรม 

Fujisan Garden Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – สวนโออิชิปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้

🏨 โรงแรม 

The Hedistar Hotel Narita 3*หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

🏨 โรงแรม 

Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก 2-12 ปี (บาท) พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
 26 – 30 ตุลาคม 66 32,888 ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท)
7,500
34
 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 66 31,888 34
 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 66 33,888 34
 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 66 34,888 34
 02 – 06 พฤศจิกายน 66 32,888 34
 03 – 07 พฤศจิกายน 66 33,888 34
 07 – 11 พฤศจิกายน 66 32,888 34
 10 – 14 พฤศจิกายน 66 33,888 34
 14 – 18 พฤศจิกายน 66 32,888 34
 17 – 21 พฤศจิกายน 66 32,888 34
 21 – 25 พฤศจิกายน 66 33,888 34
 24 – 28 พฤศจิกายน 66 33,888 34
 26 – 30 พฤศจิกายน 66 32,888 34
 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 66 32,888 34
 01 – 05 ธันวาคม 66 34,888 34
 05 – 09 ธันวาคม 66 34,888 34