AUTUMN SYMPHONY NIKKO

ราคา  74,777 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 17 – 22 ตุลาคม 2566
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินฮาเนดะ – ภูเขายีนส์นาสุ – สะพานแขวนคุเรไน – นั่งกระเช้าซาอุสุดาเกะ – ผ่อนคลายกับออนเซ็น

🏨 โรงแรม 

Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

ศาลเจ้าโทโชคุ – วัดนิกโกซังรินโนจิ – วัดไทยุอิน – น้ำตกเคงง – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – เนินเขาอิโรฮะ

🏨 โรงแรม 

Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

โตเกียว – ตลาดปลาซึคิจิ – ศาลเจ้ายาสุกุนิ – ชินจูกุ – ล่องเรือทานอาหารพร้อมชมวิวแม่น้ำสุมิดะ

🏨 โรงแรม 

Sunshine Prince Ikebukuro หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

โตเกียวสกายทรี – วัดอาสะกุสะ – พระราชวังโตเกียวอิมเพีเรียล – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ – ชิบูย่าสกาย – สนามบินฮาเนดะ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร